Archív pre december 7th, 2016

Informácie o nebezpečných zásielkach

7. decembra 2016 11:070 komentárov
Informácie o nebezpečných zásielkach

V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo veci doručenia listových zásielok s potenciálne nebezpečným […]

Viac ›

Oznámenie o uložení zásielky Eva Dlhá

Oznámenie o uložení zásielky Eva Dlhá

ozn-o-ulozeni-zasielky-eva-dlha

Viac ›