Archív pre máj 28th, 2018

Záverečný účet obce Košeca za rok 2017

28. mája 2018 15:280 komentárov
Záverečný účet obce Košeca za rok 2017

Zverejňujeme dokument Záverečný účet obce Košeca za rok 2017, ktorý bude spolu s Hodnotiacou správou k 31.12.2017 predložený dňa 14. 6. 2018 na plánovanom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košeci. Oba dokumenty nájdete na stiahnutie v prílohách tohto článku.

Viac ›

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Košeca

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Košeca

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti návrh nového strategického dokumentu, ktorý je možné pripomienkovať do 11. 6. 2018. Dokument v prílohe.

Viac ›

Ďalšia úspešná žiadosť o grant – Nadácia EPH

ihrisko v parku

Opäť máme dôvod na radosť. Získali sme 2.500,- EUR na realizáciu projektu: „Centrálny park envirovitálnejší“. Projekt Obce Košeca (okres Ilava) predstavuje ďalšiu etapu revitalizácie jedného z najvýznamnejších verejných priestranstiev obce – centrálneho parku. Ide o priestranstvo verejnej zelene s 2 […]

Viac ›

Odpoveď Slovenskej správy ciest na našu požiadavku opravy hlavnej cesty

Odpoveď Slovenskej správy ciest na našu požiadavku opravy hlavnej cesty

Starosta obce začiatkom mája posielal opätovne písomnú požiadavku na správcu cesty I. triedy za účelom opravy vozovky, ktorá vykazuje na niekoľkých úsekoch nebezpečný stav. Žiadosť obce aj odpoveď správcu si môžete prečítať v prílohe tohto článku. Zhotoviteľ kanalizácie v týchto […]

Viac ›