Archív pre máj 17th, 2019

Smútočné oznámenie Štefan Gajdoš

17. mája 2019 10:140 komentárov
Smútočné oznámenie Štefan Gajdoš
Viac ›

Návrh Územného plánu obce Košeca

Návrh Územného plánu obce Košeca

Vec: Prerokovanie návrhu Územného plánu obce Košeca Obec Košeca oznamuje, že v zmysle § 22 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení začína prerokovávať dňom 20. mája 2019 návrh  Územného plánu obce […]

Viac ›