Mikroregión Magura – Strážov

Za účelom udržania a zachovania kultúrnych a prírodných zdrojov nášho územia bol v roku 2004 založený mikroregión Magura – Strážov. Mikroregión Strážov má rozlohu 22 754,7 ha a počet obyvateľov 9801, s hustotou 4,3 obyvateľa/km2.
V mikroregióne je združených 13 obcí – Valaská Belá, Čavoj, Dlžín, Horná Poruba, Kostolná Ves, Košecké Podhradie, Liešťany, Nevidzany, Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce, Temeš a Zliechov.
Prvé pracovné stretnutie štatutárov, poslancov, členov spoločenských organizácií sa uskutočnilo v Rudnianaskej Lehote. Dňa 12. júna 2007 boli na mimoriadnom Valnom zhromaždení Regionálneho združenia obcí Magura-Strážov prijatí noví členovia združenia: mesto Bojnice, obce Kanianka, Kocúrany, Košeca, Lazany, Nitrianske Rudno, Opatovce nad Nitrou a Poruba.

Sídlo združenia
Temeš 140
972 29
Temeš
Tel.: 046 545 01 49
Manažér združenia
Eva Bernátová

Kuriér
Jozef Bernát