Orgány samosprávy obce

Voľby do orgánov samosprávy obce sa budú konať dňa 11. novembra 2018.