Krízový štáb obce Košeca zasadne vo štvrtok 12.3.2020

12. marca 2020 14:330 komentárov
Krízový štáb obce Košeca zasadne vo štvrtok 12.3.2020

Na základe výsledku štvrtkového zasadnutia Ústredného krízového štábu SR starosta obce Košeca Mgr. Radomír Brtáň zvoláva zasadnutie Krízového štábu obce Košeca na štvrtok, 12. marca 2020. O výsledku zasadnutia budeme informovať všetkými dostupnými prostriedkami.

Viac ›

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a […]

Viac ›

Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ Košeca – 13.03.2020

Základná škola

Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu a príkazu predsedu TSK č.5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom udeľuje riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca riaditeľské voľno na deň 13.3.2020 (piatok). Prerušuje sa prevádzka ZŠ, […]

Viac ›

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky – VYHLASUJE podľa § 8 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 […]

Viac ›

Informácie zo ZŠ

11. marca 2020 11:340 komentárov
Základná škola

Vážení rodičia, z dôvodu zvýšených opatrení proti šíreniu koronavírusu, ruší riaditeľka Základnej školy s materskou školu Košeca Ing. Eva Jurenová krúžkovú činnosť a taktiež všetky školské akcie, súťaže, návštevy, exkurzie a výlety. Tento zákaz zatiaľ trvá do 22.3.2020. Vyučovanie v […]

Viac ›

Informácie ku koronavírusu

9. marca 2020 08:060 komentárov
Informácie ku koronavírusu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4076:usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-pre-verejnos-onkarantene&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153   Najnovšie informácie ÚVZ SR zo dňa 10. 3. 2020: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4074:covid-19-zakaz-hromadnych-podujati-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy-anpovinna-domaca-izolacia-npri-prichode-zniny-talianska-iranu-anjunej-korey&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 Úrad verejného zdravotníctva zverejnil pokyny, opatrenia a odporúčania na ochranu pred koronavírusom. Bližšie informácie v priložených letákoch:  

Viac ›