Odpadky a čierne skládky

15. marca 2014 08:340 komentárovZobrazené: 280 x
Odpadky a čierne skládky

Je pravidlom, že po zime sa objavia (a to nielen popri cestách) rôzne viditeľné dôkazy o všeobecnej kultúre nášho národa v oblasti odpadového hospodárstva. Posledná zima však bola špecifická, takmer bez snehu a odpadky boli preto stále viditeľnejšie a neustále sa „rozmnožovali“.

Verím, že väčšina ľudí (podobne ako ja) doteraz nechápe, prečo má niekto nutkanie a potrebu zanechať popri cestovaní krajinou po sebe odkaz napr. v podobe odhodenej plastovej fľaše či iného podobného artefaktu, ktorý v prírode nemá čo hľadať. Od roku 2007 sa snažíme v našej obci rôznymi spôsobmi ľudí širokou osvetovou činnosťou naučiť sa vhodne správať k životnému prostrediu. Môžem potvrdiť, že vo veľa prípadoch sme boli úspešní. Stále však existujú výnimky (jednotlivci), ktorí svojim správaním znepríjemňujú život všetkým uvedomelým nájomcom planéty zvanej Zem. Ako keby si neuvedomovali, že odpadkový kôš nájdu v Košeci na každej autobusovej zastávke. Ako keby nevedeli, že pri bytových domoch môžu vhodiť vytriedené zložky odpadu kedykoľvek do zvonových kontajnerov na to určených. Ako keby nechceli dopriať ostatným nízke poplatky za vývoz komunálneho odpadu. Pýtate sa, čo to má s tým spoločné? Je to jednoduché. Náklady na odstránenie čiernych skládok, ktoré obec musí vynaložiť počas roka na tieto aktivity (lebo v opačnom prípade by sme sa v obci dobre necítili) by sa mali automaticky premietnuť do výšky poplatku za odpady vyberaného od občanov a podnikateľov v ďalšom období. Čo to teda znamená? Ak zostaneme ľahostajní k znečisťovaniu životného prostredia odpadkami, vráti sa nám to negatívne v podobe vyšších paušálnych poplatkov už budúci rok. A to predsa nechceme dopustiť.
Dostávam sa k pointe tohto príspevku. V uplynulých týždňoch sme začali intenzívne naprávať škody spôsobené neprispôsobivými pôvodcami odpadu. Začali sme čistiť čierne skládky na našom území, pretože je to naša povinnosť. Ak nezistíme pôvodcu (čo je vo veľa prípadoch nemožné), doplatíme na to my všetci už vyššie spomenutým spôsobom.
Pomôcť si dokážeme len tým, že si budeme viac všímať veci, ktoré sa okolo nás dejú. Má sused zbernú nádobu a dáva ju pravidelne v stredu vyvážať? Ak tak neurobil niekoľko mesiacov po sebe, je to znamenie, že odpad končí inde ako by mal. Zapája sa sused do triedenia odpadov a vykladá vrecia v čase zberu pred dom? Ak nie, mohol by začať separovať, lebo inak odpad končí zbytočne na skládke a za ten obec musí predsa zaplatiť, čo v konečnom dôsledku môže znamenať zvýšenie poplatku aj pre mňa…
Ak sa k problému postavíme čelom, nezáväzne sa môžeme so susedom porozprávať a vysvetliť mu náš postoj. Možno sa ukáže, že sused nemá toľko dôležitých informácií ako Vy a potreboval len priateľské podpichnutie na to, aby veci robil správne. Ak tento spôsob nezaberie, môžete sa s dôverou obrátiť na obecný úrad, starostu obce či zamestnancov. Nechápte prosím nahlásenie zisteného problému ako niečo neetické voči susedovi. Vaše vzťahy sa tým nemajú dôvod zhoršiť. Vy ste predtým totiž urobili všetko preto, aby boli Vaše susedské vzťahy v poriadku.
Vyspelé štáty Európy postupne naučili svojich obyvateľov, že vyriešenie problému už v jeho zárodku znamená automaticky žiadne alebo menšie problémy v budúcnosti. Ak si to uvedomíme aj na Slovensku, nebudeme viac svedkami odhodených fliaš, obalov, stavebného odpadu atď. v prírode, do ktorej si chceme chodiť oddýchnuť. Držím nám všetkým palce, aby to bolo čoskoro.

Radomír Brtáň – starosta obce Košeca

Značky:

Váš komentár