Poohliadnutie sa za piatkovou slávnostnou akadémiu pri príležitosti osláv 50. výročia od začiatku užívania novej budovy základnej školy

29. septembra 2013 13:300 komentárovZobrazené: 55 x
Poohliadnutie sa za piatkovou slávnostnou akadémiu pri príležitosti osláv 50. výročia od začiatku užívania novej budovy základnej školy

V piatok 27. 9. 2013 sa v priestoroch Základnej školy v Košeci uskutočnilo veľmi príjemné stretnutie, ktoré sa konalo pri príležitosti osláv 50. výročia spustenia súčasnej budovy školy do prevádzky.

Príhovor Radomíra Brtáňa – starostu obce Košeca

Vážená pani riaditeľka ZŠ, vážený pán riaditeľ ZUŠ, vážený kolektív zamestnancov školy, milí hostia.

Je mi veľkou cťou a potešením, že Vás z tohto miesta môžem dnes všetkých pozdraviť.
Už 50 rokov táto budova slúži dôležitému a nádhernému poslaniu – vychovávať z detí vzdelaných a múdrych ľudí.
Nastala vhodná príležitosť sa teraz trochu pozastaviť a zrekapitulovať posledné desaťročia venované výchove a formovaniu všetkých, ktorí zasadli do školských lavíc práve tu v Košeci.
Úcta a vďaka za celé toto obdobie patrí najmä riaditeľom a pedagógom, ktorí svojou náročnou prácou prispievajú k premene malých detí na dospievajúcich človiečikov pripravených načerpať ďalšie vedomosti na stredných školách.
Deväť rokov povinnej školskej dochádzky preletí v živote veľmi rýchlo. Veď všetci sme to mali možnosť spoznať na vlastnej koži. Práve preto asi my dospelí závidíme súčasným školákom, že si môžu takpovediac užívať najkrajšie roky života. Je pravdou, že sa musia učiť – pre nich také hrozné slovo – no okrem toho sa vlastne nemusia trápiť inými povinnosťami. V úplne odlišnej pozícii sú učitelia, ktorí musia neustále a dostatočne rýchlo reagovať pri výchovnom procese na meniace sa pomery v našej spoločnosti.
V roku 1992 som spoza týchto školských lavíc odchádzal aj ja. Moje kroky viedli na Obchodnú akadémiu do Považskej Bystrice. Niektoré spomienky na košeckú školu sú ešte veľmi živé, akoby sa to udialo len pred pár dňami. Snažil som sa, aby sa tu na mňa „nalepilo“ čo najviac a veľmi dobre si pamätám, že moja snaha bola výrazne podporovaná aj mojimi rodičmi a samozrejme pedagógmi. Povolanie učiteľa sa mi dokonca neskôr zapáčilo natoľko, že po ukončení strednej školy som študoval učiteľskú aprobáciu telesná výchova a zemepis na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Veľmi si vážim všetkých, ktorí sa rozhodli prostredníctvom tejto krásnej profesie svoje skúsenosti a múdrosť odovzdávať deťom.
Kvalitní pedagógovia sa v dávnejšej i nedávnej minulosti pričinili o viaceré vynikajúce výsledky tejto školy. Odzrkadlením ich práce je mnoho bývalých žiakov, ktorí zastávajú významné spoločenské i podnikové funkcie a reprezentujú tak našu obec navonok.

Vážení prítomní,
je pravdou, že od roku 1963 sa pomery nielen v školstve na Slovensku veľmi zmenili. A počas tých 50-tich rokov sa nemenili len rôzne politické usporiadania, menila sa postupne aj táto škola. Som nesmierne hrdý na všetkých ľudí, ktorí stáli už pri zrode tejto budovy. Žiaľ, niektorí z nich, rovnako ako niektorí bývalí učitelia, sa už nedožili jej modernizácie uskutočnenej v posledných rokoch. Určite by sa im páčil nový nábytok, moderné vybavenie počítačovej a jazykovej učebne, nová strecha a fasáda.
Všetko toto a ďalšie menšie či väčšie investície urobili z našej školy jednu z najlepšie vybavených základných škôl trenčianskeho kraja, na čo som aj ja ako starosta patrične pyšný. Tento fakt výrazne ovplyvňuje to, že sa Košeca stala v posledných rokoch vyhľadávanou lokalitou na bývanie pre mladé rodiny z okolia. V materskej škole evidujeme tento rok rekordný počet detí a ešte niekoľko rokov sa rozhodne nemusíme obávať, že by bola o deti v materskej i základnej škole núdza.
Len nedávno sa táto budova stala domovom aj pre základnú umeleckú školu. Týmto krokom sme vytvorili pre deti možnosti na komplexné vzdelávanie priamo tu u nás v obci, čo veľmi uľahčuje situáciu aj rodičom, keďže deti už nemusia cestovať do okolitých miest za hudobným, výtvarným či divadelným odborom.

Milí učitelia, vychovávatelia a vlastne všetci pracovníci v školstve,
dnes je to len a len Váš deň. Oslavujeme 50-tku školy, ktorá (mimochodom medzi nami) na ten vek vôbec nevyzerá. I keď ste určite zažili v jej priestoroch aj ťažké chvíle, skúsme spoločne dnes myslieť len na tie pekné hodiny, dni, roky – desaťročia. Aj za Vás všetkých teraz nahlas poviem jedno veľké ĎAKUJEM. Toto ďakujem patrí všetkým riaditeľom, učiteľom, pracovníkom školy, podporovateľom a sponzorom školy, rodičom a deťom, ktorí si z tohto miesta odniesli a odnášajú mnohé krásne spomienky. Nech je tomu tak ešte minimálne ďalších 50 rokov.

Na záver jedna veta od gréckeho filozofa Sokrata:
„Existuje len jedno dobro, a to vedomosť, existuje len jedno zlo – nevedomosť.“
Želám všetkým ľuďom, aby sa snažili potenciálne zlo zo svojich životov odstrániť práve presadzovaním dobra. Vedomosti totiž ešte nikomu neuškodili a čím viac ich človek má, tým väčšmi si ho ľudia vážia.

Želám Vám príjemné piatkové popoludnie a ničím nerušené oslavy základnej školy, v ktorej deti nielen z Košece prichádzajú k svojim vedomostiam.

Značky:

Váš komentár