Prvé stretnutia starostu s občanmi v parku

5. augusta 2010 13:130 komentárovZobrazené: 37 x
Prvé stretnutia starostu s občanmi v parku

Nápad vyjsť za ľuďmi von z kancelárie vznikol počas natáčania reportáže o našej bezplatnej WiFi zóne v parku. I keď sa nad nápadom a oznamom v rozhlase asi viacerí len pousmiali, ukázalo sa, že nápad to bol dobrý. Už pred plánovaným začiatkom prišli na kus reči prví záujemcovia. Počas jednej hodiny prišlo celkovo 9 obyvateľov, ktorí so starostom rozobrali témy ako: kosenie trávy na cintoríne, stromy zavádzajúce pri ceste na Zliechovskej ulici, odvedenie dažďových vôd pred bytovkami na Zliechovskej ulici, spevnenie a úprava poľnej cesty pri záhradkárskej osade Bližná dolina, chodník pri hlavnej ceste pred cintorínom, odpady a rôzne iné. Všetky podnety sa starosta bude snažiť v blízkej dobe riešiť. Takéto neformálne stretnutia majú svoje čaro. Ľudia sú otvorenejší, zastavia sa, aj keď si nemyslia, že majú konkrétne nejaký problém. Chcú len prispieť svojim názorom k rozvoju našej obce a k zlepšeniu prostredia, v ktorom žijú. A to je motívom týchto stretnutí.

Značky:

Váš komentár