Obecná knižnica

Knižnica

Knižnica

Obecná knižnica v Košeci je dočasne mimo prevádzky. Hľadáme knižnici nové vhodné priestory, nakoľko z dôvodu potreby priestorov na rozšírenie triedy materskej školy bola knižnica z bloku B vysťahovaná. Ďakujeme za pochopenie. Zapožičané knihy je možné vrátiť na obecnom úrade na čísle dverí 1.

Zodpovedná vedúca:
Ľudmila Kozáková
Tel.: 042/4468023 na obecný úrad
Mobilný telefón do knižnice: 0917 571 775

Otváracia doba:
Utorok  14.00 – 17.00
Štvrtok  14.00 – 17.00
(Pozn.: v zimnom období sú v utorok aj vo štvrtok upravené výpožičné hodiny od 12.30 – 15.30)

Poplatok za čitateľský preukaz na dobu 1 kalendárneho roka je:
a) dospelí 1,00 €
b) deti, študenti, dôchodcovia 0,50 €

Poplatok za oneskorené odovzdanie kníh po stanovených 3 mesiacoch od vypožičania 0,50 €