Zumba

Hodiny ZUMBA sa uskutočňujú pravidelne v PONDELOK a STREDU od 18.00 hodiny v Kultúrno-športovom centre v Košeci.
Silové cvičenia TABATA sú každý ŠTVRTOK od 18.30 hodiny v Osvetovej besede v Nozdroviciach.