Cenník služieb

V priloženom dokumente si môžete pozrieť aktuálne ceny za služby poskytované obcou fyzickým i právnickým osobám: