Prístup k informáciam

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

1. Osobne

Na podateľni Obecného úradu Košeca (prízemie oproti hlavnému vchodu č. dverí 2)

Adresa

Hlavná 36/100, 018 64  Košeca

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 – 15.30
Utorok  7:30 – 15.30
Streda  7:30 – 17:00
Štvrtok  nestránkový deň
Piatok  7:30 – 14.00

Zodpovedná: Helena Pavlíková

2. Písomne

poštou alebo osobne na podateľni Obecného úradu

Adresa

Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64  Košeca

Zodpovedná: Helena Pavlíková

3. Faxom

na číslo 042/4468 023

4. Elektronickou poštou

podatelna(zavinac)koseca.sk

5. Ústne

u ktoréhokoľvek pracovníka OcÚ, pričom ten je povinný spísať žiadosť na predpísanom formulári