Verejnoprospešné stavby

Diaľnica D1

Vážsky kanál (Kočkovský kanál)

Železničná trať (hlavná trasa Bratislava – Trenčín – Žilina – Poprad – Košice)

Cesta I. triedy

Cesta III. triedy (Zliechovská ulica)

Vodovod a vodojemy

Plynovodná sieť (takmer celá obec je plynofikovaná)

Rozvody elektriny