Lom Ladce – Butkov

Zákon:
24/2006 Z.z. časť EIA

Činnosť:
1.13 Lomy a povrchová ťažba vápenca

Účel akcie:
Účelom navrhovanej činnosti je východné rozšírenie hraníc dobývacieho priestoru ložiska cementárskych surovín Ladce-Butkov, keďže ťažobná fronta už dosiahla východnú hranicu stanoveného DP Ladce II. Na novom ložiskovom území boli overené a zaistené do budúcnosti nerastné suroviny (vápence, sliene) vhodné na chemickotechnologické spracovanie.

Dotknutá obec:
Ladce, Beluša (okresy: Ilava, Púchov)

Príslušný orgán:
Ministerstvo životného prostredia SR

Navrhovateľ:
Považská cementáreň, a.s., ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce

Považská cementáreň, a.s. Ladce
www.pcla.sk

Zámer:
http://eia.enviroportal.sk/detail/rozsirenie-dobyvacieho-priestoru-lomu-ladce-butkov

Prílohy:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Emisie 72.2 KB doc 372x
Informácie o životnom prostredí 123.9 KB doc 461x
Vyjadrenie ministerstva ŽP 883.1 KB jpg 706x
Vyjadrenie obce k zámeru 287.2 KB doc 287x
Výsledok kontroly SIZP 4.6 MB pdf 749x