Program odpadového hospodárstva obce

Zmeny pri nakladaní odpadom od roku 2016 – aktuálne informácie pre občanov

______________________________________________________________________________________________________
pokračovanie článku