Zberný dvor

Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

Adresa prevádzky zberného dvora: Športovcov 41/45, 018 64 Košeca

Zodpovední pracovníci: Marek Kurinec a Jozef Ďuroška
Telefón: 0948 403 838 a 0948 141 679

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Deň Hodina
Pondelok 7:00 – 13:00
Utorok Zatvorené
Streda 14:00 – 18:00
Štvrtok Zatvorené
Piatok 7:00 – 13:00
Sobota Každá posledná sobota v mesiaci od 8.00 – 12.00
Nedeľa Zatvorené


SADZBY
miestneho poplatku za DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

(účinnosť od 01.01.2017)
v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košeca

SADZBA 0,025 €/kg TRIEDENÝ (betón, tehly, škridly, keramika, kvádre, omietka a podobne, bez nežiaducich prímesí ako drevo, plasty, sklo, papier, elektroinštalácia, izolácie, guma, purpena, obaly od farieb, malty, … a bez obsahu škodlivín)

SADZBA 0,078 €/kg NETRIEDENÝ (drobný stavebný odpad zmiešaný s nežiaducimi prímesami, izolácie (sklená vata, polystyrén s lepidlom, protipožiarne dosky, …), sadrokartón, laminátové podlahy, parkety so smolou, podlahové krytiny (linoleum), strešné krytiny (asfaltové šindle, IPA, laminátové striešky, …), okná, PVC kanalizačné a vodovodné rozvody, PVC elektroinštalácie, obaly s nespotrebovanou penou, vedrá znečistené stavebnými hmotami, atď. a bez obsahu škodlivín)
———————————————————————————————————-

MAPA UMIESTNENIA ZBERNÉHO DVORA V OBCI KOŠECA

Mapa k zbernému dvoru

Mapa k zbernému dvoru