Cesty

V našej obci sa nachádzajú tieto druhy ciest:

Cesta I. triedy (I/61) – Hlavná ulica a časť Horniackej ulice v Nozdroviciach

Cesta III. triedy – Zliechovská ulica

Miestne komunikácie – všetky ostatné cesty v katastri obce Košeca

Chýbajúce dopravné značenie na komunikáciách v obci je možné nahlásiť na mobil: 0918 461 201