Obecný rozhlas

1. Za jedno vyhlásenie 3,50 €*
2. Za jedno vyhlásenie občan Košece 1,75 €*

Poplatok za vyhlásenie oznamu alebo relácie v miestnom rozhlase. Poplatok platí fyzická a právnická osoba. Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spoločenských organizácií, politických strán a pri smútočných oznamoch.

*Cenník služieb poskytovaných obcou Košeca zo dňa 1. 1. 2009

Pondelok 8:30 – 10:00 14:30 – 15:30
Utorok 8:30 – 10:00 14:30 – 15:30
Streda 8:30 – 10:00 14:30 – 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:30 – 10:00 13:00 – 14:00