Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Košeca bol schválený uznesením OZ v Košeci dňa 14. 6. 2018.