Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi

Evanjelický kostol sa nachádza na ulici Hlavnej – neďaleko obecného úradu (oproti ulici Dolný majer)

Budova farnosti sa nachádza na ulici Dolný Majer.

Ev. a. v. farský úrad, 018 64 Košeca, Dolný majer 754/6
Zborový farár: Mgr. Dušan Vaňko
Zborový dozorca: Ing. Ján Šušaník
Kantor: Ing. Dušan Pecka

Kontakt: 0948 023 424