Dychová hudba Košečanka

Dychová hudba v Košeci má dlhú tradíciu. Je veľmi potešiteľné, že aj v súčasnej dobe vyrastajú muzikanti, ktorí majú chuť sa tomuto žánru venovať. Veľmi v tom pomáha existencia Základnej umeleckej školy v Košeci.

Kapelníkom Košečanky je Mgr. Milan Belko.