Základná umelecká škola

 

ZUS Koseca
ZUŠ Košeca

Názov školy

Základná umelecká škola
Školská ulica 243/1
Košeca

Adresa školy: 018 64 Košeca, Školská ulica 243/1
Telefón: 0917334773
E – mail: zus(zavináč)koseca.sk

Zriaďovateľ: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ: Mgr. Milan Belko

Ostatní pedagogickí pracovníci

Mgr. Surová Betka – literárno – dramatický odbor
Mgr. Gregorová Janka – literárno – dramatický odbor
Jakúbek Martin – hudobný odbor
Letko František – hudobný odbor
Letko Jaroslav – hudobný odbor
Mgr. Jakúbková Eva – hudobný odbor
Mgr. Kalusová Ivana – výtvarný odbor
Mgr. Juríčková Marta – výtvarný odbor

Prevádzkoví zamestnanci školy

Doskočilová Eva ekonómka školy
Briestenská Katarína administratívna pracovníčka


Rada školy

Predseda Mgr. Jakúbková Eva
Zástupcovia rodičov Solíková Edita
Belková Silvia
Briestenská  Katarína
Zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Švehlová Miroslava
Ing. Jurenová Eva
Behanová Andrea

Na usmernenie výchovno – vzdelávacej práce pracujú na škole:

Umelecká rada
Predseda: Mgr. Eva Jakúbková
Členovia: Mgr. Marta Juríčková, Martin Jakúbek, Mgr.  Betka Surová

Predmetové komisie
Mgr. Eva Jakúbková – hudobný odbor
Mgr. Betka Surová – kolektívne predmety

Poplatky za jednotlivé odbory:
Hudobný odbor: 3 € mesačne
Výtvarný odbor: 3 € mesačne
Literárno-dramatický odbor: 2 € mesačne

Žiaci prípravného štúdia všetkých odborov platia 2 € mesačne.

Projekty, do ktorých bola škola zapojená v škol. roku 2012/2013
Žiaci našej školy sa aktívne zúčastňujú všetkých aktivít a kultúrnych podujatí, ktoré organizujú obecné úrady v Košeci, Ladcoch a v Košeckom Podhradí . Žiaci výtvarného odboru pod vedením Mgr. Juríčkovej Marty sa zapojili do súťaže „Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om“  kde umelecké diela našich  žiakov patrili medzi najkrajšie výtvory a dostali sa na jedno z hodnotených miest. Naša škola teda získala PPG farby podľa vlastného výberu v hodnote 200 €. Všetky výtvarné triedy  pripravili výrobky na výstavu ručných prác i na Benefičný koncert. Vyučujúce výtvarného odboru sa aktívne zapájajú do výzdoby interiéru školy. V novembri 2012 sa uskutočnila premiéra divadelného predstavenia STRAŠIDLO, ktoré so žiakmi literárno – dramatického odboru nacvičila PaedDr. Gajdošová Eva. Predstavenie odohrali celkovo v obci tri krát a malo veľký úspech.