Ako bude v budúcnosti vyzerať naše centrum?

23. novembra 2010 09:290 komentárovZobrazené: 118 x
Ako bude v budúcnosti vyzerať naše centrum?

V poslednej dobe sa veľa rozpráva o revitalizácii verejných priestranstiev. Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva:

Uznesenie č. 14/2009
OZ schvaľuje:
vyhlásenie výberového konania na dodávateľa pre prípravu stavebnej projektovej dokumentácie pre podanie žiadosti na Regeneráciu sídiel v rámci opatrenia ROP 4.1.

Následne bolo odsúhlasené podanie pripraveného projektu:

Uznesenie č. 37/2009
OZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizáciu projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Košeca“ ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou/mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 49.968,52 eur.

Pre bližšie zoznámenie sa prikladáme zopár nákresov z projektovej dokumentácie.

Naša prvá žiadosť nebola úspešná, no pri ďalšej výzve sa určite znovu pokúsime prostriedky získať.

Prílohy:

Centrum01

Centrum02

Značky:

Váš komentár