Aktuálne odkazy na úradnú tabuľu

28. novembra 2012 16:190 komentárovZobrazené: 42 x
Obecný úrad

Na úradnej tabuli obce sú zverejnené na pripomienkovanie nasledovné dokumenty:

Návrh programového rozpočtu obce Košeca

Návrh VZN č. 5/2012

Návrh VZN č. 6/2012

Návrh VZN č. 7/2012

Návrh VZN č. 8/2012

Tiež sú zverejnené nasledovné dokumenty:

Zámer predaja pozemkov

Zámer predaja pozemkov

Zámer prenájmu priestorov

Značky:

Váš komentár