Ďalší dôvod na radosť v našej obci

1. júna 2011 11:543 komentáreZobrazené: 80 x
Ďalší dôvod na radosť v našej obci

S radosťou vám oznamujeme, že ďalší náš projekt bol odporučený na schválenie.
Ide o projekt s názvom: „K.O.Š.E.C.A. – Kompostujeme. Odpady Separujeme. – Ekologická Cezhraničná aktivita“. Cieľom projektu je v investičnej časti vytvorenie obecného ukážkového kompostoviska s využitím techniky kompostovania pomocou kalifornských dážďoviek a tiež zabezpečenie osvetovej činnosti v oblasti propagácie kompostovania a separácie odpadu. Naším cezhraničným partnerom v tomto projekte je obec Štítná nad Vláří – Popov. Po splnení jednoduchých podmienok stanovených regionálnym výborom FMP nám bude doručené oznámenie o schválení príspevku. Celkový rozpočet mikroprojektu je 14.967,40 EUR. Táto aktivita je naviazaná na realizáciu projektu Zberného dvora obce Košeca. Tento sa vybuduje v nasledujúcich mesiacoch v priestoroch zadnej časti športového areálu. Projekt Zberného dvora obce Košeca má celkové oprávnené výdavky vo výške 509.931,31 EUR. Dotácie na tieto projekty sú porovnateľné s výškou dotácie na rekonštrukciu našej základnej školy. Preto neskrývame obrovskú radosť a ďakujeme všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k týmto úspechom.

Značky:

3 komentáre

  • Po vybudovaní zberného dvora sa bude dávať separovaný zber do zberných nádob alebo zostane system vriec?
    V malých piniciach na bytovkách nás vrecia dosť obmedzujú.
    Dakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň. Nastane zmena, pokiaľ ide o obyvateľov bytoviek. Budú tam umiestnené zvonové kontajnery na vytriedené zložky. Pre obyvateľov rodinných domov zostaneme pri vrecovom systéme. O všetkom budete včas informovaní. Ďakujeme za príspevok. Pekný deň želám.

  • perfektné, gratulujem!! 🙂

Váš komentár