Ďalšia úspešná žiadosť o grant – Nadácia EPH

28. mája 2018 11:430 komentárovZobrazené: 177 x
ihrisko v parku

Opäť máme dôvod na radosť. Získali sme 2.500,- EUR na realizáciu projektu: „Centrálny park envirovitálnejší“.

Projekt Obce Košeca (okres Ilava) predstavuje ďalšiu etapu revitalizácie jedného z najvýznamnejších verejných priestranstiev obce – centrálneho parku. Ide o priestranstvo verejnej zelene s 2 významnými kultúrno-spoločenskými a historickými objektmi obce – kaplnkou sv. Anny z roku 1750 a pamätníkom obetiam SNP. Realizácia projektu bude znamenať rozvoj a zatraktívnenie verejnej zelene, posilnenie relaxačnej a komunitnej funkcie tohto verejného priestoru a zvýšenie jeho environmentálnej a estetickej hodnoty. V parku v priestore pri pamätníku sa vykoná výsadba 5 listnatých stromov a bude založených 5 kvetinových záhonov (letničky, pôdopokryvné ruže, cibuľoviny) o rozlohe celkom 73 m2. Lokalizácia a významnosť pamätníka SNP a kaplnky sv. Anny, bude zvýraznená výsadbou 2 listnatých stromov s farebne výrazným korunovým habitusom. K chodníčkom budú doplnené prvky drobnej architektúry, a to 2 parkové lavičky z vymývaného betónu a recyklovaného plastu a 3 odpadkové koše na triedené zložky. K novému a ešte nekompletnému prírodnému detskému ihrisku, ktoré sa nachádza pri kaplnke sv. Anny, sa doplnia 2 hracie prvky (hojdačky) pre menšie deti a 3 lavičky z agátového dreva. Na podporu environmentálne šetrnejšej mobility do centra obce a parku sa k detskému ihrisku doplní aj kvalitný stojan pre 8 bicyklov. Výsadbu kvetinových záhonov a stromov vykoná obec v spolupráci so staršími žiakmi základnej školy, ktorá susedí s parkom. Pri výsadbe bude použitý aj obecný kompost, ktorý preosiatím na rotačnom preosievači pripravia k použitiu žiaci základnej školy.
Veľká vďaka za prípravu žiadosti projektu patrí Marekovi Kurincovi.

Zdroj: https://nadaciaeph.sk/wp-content/uploads/2018/05/Program_Na_prirodno_vysledky_2018.pdf

Značky:

Váš komentár