Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012

3. septembra 2013 09:190 komentárovZobrazené: 42 x
Vlajka Košeca

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca.

Príloha:

Značky:

Váš komentár