Dotácia z Recyklačného fondu vo výške 19.130,- EUR – informácia po podpise zmluvy

31. augusta 2016 14:130 komentárovZobrazené: 163 x
Dotácia z Recyklačného fondu vo výške 19.130,- EUR – informácia po podpise zmluvy

Obec Košeca bola úspešná s podanou žiadosťou o získanie dotácie s názvom „Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Košeca“ a dnes bola starostom obce podpísaná Zmluva o poskytnutí prostriedkov:
http://koseca.sk/wpfb_filepage/20160831-zmluva-recfond-dotacia-2016-pdf/

Ihneď po svojom nástupe do zamestnania na úrade sa o prípravu a podanie projektu staral Marek Kurinec ako špecialista na odpadové hospodárstvo v obci Košeca. S administratívnymi záležitosťami mu pomáhali aj ďalší zamestnanci obecného úradu. Všetkým, ktorí sa pričinili o tento úspech patrí veľká vďaka za vykonanú prácu. Už onedlho bude v obci doplnených niekoľko kusov zvonových kontajnerov na stanovištia pre triedenie odpadov. Veríme, že týmto krokom opäť zlepšíme podmienky obyvateľom na dotrieďovanie odpadov a zefektívnime aj systém zberov vytriedených surovín.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú triedením odpadov a kompostovaním do ochrany životného prostredia.

Značky:

Váš komentár