Dotazník „Program rozvoja obce Košeca do roku 2023“

16. februára 2016 07:472 komentáreZobrazené: 187 x
Dotazník „Program rozvoja obce Košeca do roku 2023“

Vážení občania.

V najbližších dňoch si v poštových schránkach nájdete dotazníky, ktoré sú dôležitým podkladom pre vypracovanie „Programu rozvoja obce Košeca do roku 2023“. Ide o anonymné zisťovanie Vašich názorov, od ktorých sa bude odvíjať tvorba programu rozvoja ako strategického plánovacieho dokumentu našej obce pre nasledujúce roky.

Máte naozaj jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť svojimi postrehmi a nápadmi ovplyvniť obsah pripravovaného dokumentu. Obec má veľkú snahu vytvoriť program rozvoja, ktorý odráža skutočné potreby ľudí žijúcich v Košeci a v Nozdroviciach. Vhodením vyplneného dotazníka do označených krabíc v predajniach potravín (AMV a COOP JEDNOTA) alebo na obecnom úrade dáte jasne najavo, čo považujete za dobré a naopak čo považujete za zlé. Vyjadrite svoj názor, čo by ste chceli v obci zachovať a čo prípadne zmeniť.

Ďakujeme za Váš čas venovaný vyplneniu dotazníka, tento čas venujete rozvoju Košece a Nozdrovíc.

Značky:

2 komentáre

  • Dobrý deň, v dotazníku ma zarazila jedna veta: „Dotazník je určený občanom vo veku 18 – 70 rokov…“. To, že je dotazník ohraničený spodnou hranicou 18 rokov chápem, ale prečo sa nemôžu vyjadriť ku rozvoju obce aj naši starší občania? Nie je to tak trochu diskriminačné? Neviem aká je veková štruktúra obce, ale myslím si, že aj naši starší občania majú svoj názor, ktorí by radi prezentovali.

  • Dobrý deň.
    Je úplne prirodzené, že každý výskum má svoj štatistický výber – štatistickú vzorku. Externí spracovatelia Programu rozvoja zvážili, že najideálnejšie je získať relevantné údaje práve od obyvateľov v rozmedzí veku 18-70 rokov.

    Bc. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca

Váš komentár