Ekonomická stabilita súčasnej Košece

7. novembra 2014 15:020 komentárovZobrazené: 166 x
Ekonomická stabilita súčasnej Košece

Dovoľujeme si informovať verejnosť o finančnej kondícii Obce Košeca v nasledovných ukazovateľoch:

Aktuálny stav na bankových účtoch k dátumu 3. 11. 2014:
EUR 229.302,12 = Sk 6.907.955,60

Výška úverov k 31. 12. 2014 (bez úveru zo Štátneho fondu na rozvoj bývania, ktorý sa spláca z prenájmov bytov na 12 b.j.):
EUR 117.745,65

Výška rezervného fondu (údaj k júlu 2014 po započítaní prebytku hospodárenia obce z roku 2013 vo výške 89.291,61 EUR)
EUR 150.950,80

Hodnota dlhodobého hmotného majetku k 31. 10. 2014 netto (po odpočítaní oprávok)
EUR 2.197.553,63

Značky:

Váš komentár