INEKO vyhodnotilo naše finančné zdravie – POZRITE SA AKO JE KOŠECA FINANČNE SILNÁ

30. septembra 2014 20:210 komentárovZobrazené: 385 x
INEKO vyhodnotilo naše finančné zdravie – POZRITE SA AKO JE KOŠECA FINANČNE SILNÁ

Občas sa éterom preženú  správy o tom, ako je naša obec veľmi zadĺžená, koľko veľa máme úverov, že súčasné vedenie obce nevie hospodáriť a podobne.

Pre tých, ktorí viac veria faktom ako nepodloženým tvrdeniam sme aktuálne pripravili odkaz na stránku Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO:
http://www.obce.ineko.sk/profily/?ID=1079  

Z výsledkov je zrejmé, že obec Košeca vo všetkých hlavných indikátoroch pre rok 2013 dosahuje výrazne lepšie výsledky ako je úroveň priemeru obcí na Slovensku. V porovnaní obdobia 2009-2012 a obdobia 2010-2013 sme sa dokonca zlepšili z hodnotenia 5.0 na 5.3 z celkovej škály, kde 6.0 je maximum.
Výborné finančné zdravie obce je tiež dobrým predpokladom pre budúcnosť Košece a Nozdrovíc a je výsledkom dlhoročnej snahy vedenia obce o zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých jeho aspektoch.

Značky:

Váš komentár