Informácia k voľbám prezidenta 2019

28. januára 2019 13:380 komentárovZobrazené: 139 x
Informácia k voľbám prezidenta 2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OkVK

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme (na adresu Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca) alebo elektronickou poštou na emailovú adresu:
andrea.busikova@koseca.sk

Značky:

Váš komentár