Informácia o potenciálnom ohrození – AKTUALIZOVANÉ

20. septembra 2016 22:080 komentárovZobrazené: 629 x
Informácia o potenciálnom ohrození – AKTUALIZOVANÉ

Dovoľujeme si aktuálne vyzvať všetkých obyvateľov Košece a Nozdrovíc, aby sa radšej vyhýbali pobytu vonku a pozatvárali okná na svojich príbytkoch (prípadne vypli klimatizáciu). V Beluši malo dôjsť k úniku amoniaku (nevedno v akom množstve) a keďže prevláda severné prúdenie vetra, mohol by sa amoniak dostať aj nad územie našej obce. O ďalších faktoch vás budeme informovať, akonáhle dostaneme nami vyžiadané oficiálne stanovisko od spoločnosti, kde k úniku malo prísť.

citujeme zo stanoviska spoločnosti:

Dobrý večer p. starosta,

týmto Vás chcem informovať o vyhlásení oznámenia k mimoriadnej udalosti úniku nebezpečnej látky Amoniak v prevádzke Beluša Foods, s.r.o. v Beluši. K úniku NL amoniak došlo dňa 20.9.2016 o 19.00 hod. v množstve 3kg. Koniec oznámenia mimoriadnej udalosti úniku NL bol ohlásený v miestnom rozhlase v Beluši o 21.30 hod. Informáciu o úniku NL amoniak ste dostali z dôvodu smerovania oblaku NL amoniak smerom na Ilavu, preto Vám pravdepodobne dali informáciu integrované zložky. K ohrozeniu obyvateľstva nedošlo, nakoľko uniklo veľmi malé množstvo amoniaku, ktoré bolo ihneď rozptýlené v ovzduší.

Značky:

Váš komentár