Informácia o pripravovanej súťaži „EKOhra“

6. februára 2014 16:310 komentárovZobrazené: 138 x
Informácia o pripravovanej súťaži „EKOhra“

Vážení občania.

Známy obchodný reťazec vyhlásil súťaž, v ktorej môže aj naša škola vyhrať multifunkčné ihrisko. Účelom súťaže je odovzdať čo najviac plastových fliaš na ich zberných miestach (z ktorých najbližšie je v Ilave).
Počas trvania súťaže (od 17. 2. 2014 – 16. 3. 2014) bude z tohto dôvodu možné plastové fľaše z Vašich domácností pokiaľ možno nestlačené doniesť aj do priestorov základnej školy. Následne ich pani učiteľky budú odovzdávať organizátorom súťaže. Prázdne plastové fľaše je tiež možné odovzdať aj priamo do automatu v predajniach obchodného reťazca a to od 17. februára 2014. Vydané potvrdenia môžete doručiť do základnej školy alebo do materskej školy.
————————————————————————————————————————————————————————————–

Vedenie našej obce Vás však zároveň žiada a vyzýva, aby ste zvážili negatívny dopad zvýšeného záujmu o kúpu výrobkov v plastových fľašiach. Stále platí, že našou prvoradou snahou zostáva predchádzať vzniku akéhokoľvek odpadu. V obci máme od roku 2008 vytvorený pre obyvateľov zaujímavý model zberu vytriedeného odpadu, ktorý nám priniesol rôzne ocenenia. Vrecový systém bol minulý rok doplnený pri bytových domoch o zber prostredníctvom zvonových kontajnerov.
Táto a každá iná podobná súťaž je a bude vedením obce chápaná len ako krátkodobá snaha o zvýšenie tržieb z predaja produktov balených v PET obaloch. Po jej skončení však bude obec zas a znovu jediným subjektom, kde zdarma môžete kedykoľvek odovzdať prázdne PET fľaše.
Šanca získať pre naše deti ako výhru v tejto súťaži nové multifunkčné ihrisko a ochota ľudí urobiť pre to maximum je však možno neopakovateľná. Nechceme nijakým spôsobom brániť komukoľvek sa zapojiť do predmetnej súťaže. Cítime však potrebu informovať vás o kladoch i záporoch takýchto, podľa nášho názoru, nesystematických „vzplanutí“.
Dúfame, že príroda nám odpustí tento krátko trvajúci prehrešok voči nej. Za posledné roky sme totiž urobili kusisko práce v jej prospech a za jej záchranu.

Konečné rozhodnutie, či sa do súťaže zapojíte alebo nezapojíte je len a len na Vašom zvážení pozitív a negatív z nej vyplývajúcich.

Ďakujeme za pochopenie.

Značky:

Váš komentár