Informácia o rozšírení systému triedeného zberu v obci o kontajnerový zber pri bytových domoch

11. septembra 2013 08:120 komentárovZobrazené: 101 x
Informácia o rozšírení systému triedeného zberu v obci o kontajnerový zber pri bytových domoch

Oznámenie o zmene zberu triedeného odpadu pri bytových domoch

V súvislosti so získaním dotácie na vybudovanie Zberného dvora obce Košeca sa v rámci tohto projektu okrem iného zakúpili aj zvonové kontajnery, ktoré budú v druhej polovici septembra rozmiestnené v lokalitách pri bytových domoch. Obyvatelia bytoviek no i blízkych rodinných domov pri stanovištiach tak budú môcť triedený odpad hádzať priamo do týchto kontajnerov a prejsť od vrecového zberu určitých komodít ku novému systému – kontajnerovému.
Občania, ktorí chcú aj napriek tejto novinke zostať pri vrecovom systéme zberu tak môžu bez problémov urobiť. Zber vriec bude pokračovať v plánovaných termínoch zvozov. Zvozy kontajnerov sa budú uskutočňovať podľa potreby tak, aby ich odvoz bol ekonomicky efektívny.
Žiadame všetkých, aby do kontajnerov vhadzovali len odpady, na ktoré sú určené. Každý kontajner je označený nálepkami s vysvetlivkami. Farebne sú kontajnery rozdelené nasledovne: biela farba = biele sklo, zelená farba = farebné sklo, žltá farba = plasty (tieto tri druhy budú zastúpené na zberných miestach najviac), modrá farba = papier, červená farba = kovové obaly.
Novinkou v rámci triedeného zberu bude možnosť separácie skla a plastov na cintoríne. Plastové obaly zo svietnikov bez zvyškov vosku môžete vhodiť do žltého kontajnera a sklenené časti svietnikov do bieleho alebo zeleného v závislosti od farby skla.
Chceme týmto zároveň všetkých požiadať o vzájomnú kontrolu dodržiavania pravidiel triedeného zberu. Ak budete svedkami vhadzovania iného odpadu do kontajnerov, než na aké sú určené, oznámte prosím túto skutočnosť na obecný úrad alebo priamo starostovi obce.
Ďakujeme za pochopenie.

Príloha:

Kontajnery

Značky:

Váš komentár