Informácie o nebezpečných zásielkach

7. decembra 2016 11:070 komentárovZobrazené: 125 x
Informácie o nebezpečných zásielkach

V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo veci doručenia listových zásielok s potenciálne nebezpečným materiálom.

Informácie o charakteristických identifikačných znakoch podozrivého materiálu a odporúčaný postup pri manipulácii s materiálom sú pre využitie zamestnancami obecného úradu, ktorí prichádzajú do styku so zásielkami v prvom kontakte, ale aj pre ostatných pracovníkov obecného úradu.

priloha_informacie-o-manipulacii-s-podozrivymi-listovymi-zasielkami-1

informacie-o-manipulacii-s-podozrivymi-listovymi-zasielkami

Značky:

Váš komentár