Informácie zo ZŠ

11. marca 2020 11:340 komentárovZobrazené: 300 x
Základná škola

Vážení rodičia,
z dôvodu zvýšených opatrení proti šíreniu koronavírusu, ruší riaditeľka Základnej školy s materskou školu Košeca Ing. Eva Jurenová krúžkovú činnosť a taktiež všetky školské akcie, súťaže, návštevy, exkurzie a výlety. Tento zákaz zatiaľ trvá do 22.3.2020. Vyučovanie v škole zatiaľ prebieha podľa rozvrhu.  
O všetkých zmenách Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke školy a na webovej stránke obce Košeca.

Prosíme všetkých rodičov, aby dbali u svojich detí na zvýšenú hygienu, dali im hygienické vreckovky.

V prípade, že Vaše dieťa ochorie, dostane teplotu alebo sa necíti dobre, prosím nechať ho doma a oznámiť túto skutočnosť ihneď triednej učiteľke.

Značky:

Váš komentár