Jarný zber objemného odpadu

2. apríla 2013 10:250 komentárovZobrazené: 47 x
Jarný zber objemného odpadu

Zber objemného odpadu
Tento rok bude zber objemného odpadu prebiehať opäť formou zvozu. Odpad stačí prichystať pred svoje domy deň vopred alebo najneskôr v stanovený deň ráno. V prípade, že by Vám odpad nebol v stanovený deň pre veľké množstvá vyvezený , bude zvoz pokračovať na ďalší deň.
Medzi objemný odpad patria napr. koberce, umývadlá, matrace, nábytok všetkého druhu – musí byť rozmontovaný, alebo porúbaný na čo najmenšie časti.
Z dôvodu zvoleného systému bude obec v rámci tohto zberu zbierať aj elektroodpad ako sú napr. chladničky, mrazničky, práčky, televízory, a aj pneumatiky a železo.
V rámci tohto zberu sa nebude zbierať biologicky rozložiteľný odpad, stavebná suť ani stavebný materiál.

Zber bude prebiehať :
Pondelok, 15. apríla – v celej miestnej časti Nozdrovice
Utorok , 16. apríla – v Košeci –na uliciach Hlavná, Bálentova, Pekárska
Streda, 17. apríla –na uliciach Dolný Majer, V Slatinách, Želiarska, Úzka
Štvrtok, 18. apríla – na uliciach Železničná, Továrenská, Krúžok
Pondelok , 22. apríla – na uliciach Bytovky, Nad brehom
Utorok, 23. apríla–na uliciach Zliechovská, Rudnianska, Pod Hôrkou
Streda, 24. apríla na ulicach Školská, Prúdy
a posledný zber bude vo štvrtok, 25. apríla na uliciach Sadová, Pri tehelni a Športovcov.
Rozpis zberov nájdete aj na úradnej tabuli pred OcU.

Značky:

Váš komentár