Konáre – páliť, či nepáliť…

7. marca 2011 13:430 komentárovZobrazené: 199 x
Konáre – páliť, či nepáliť…

Žiadame všetkých občanov, ktorým prečnievajú konáre stromov zo záhrad do miestnych komunikácií, aby využili vhodnú dobu na orezanie týchto častí stromov a kríkov. Obec môže poskytnúť každému záujemcovi na zrezané konáre štiepkovač. Malý na tenšie konáre je požičiavaný zdarma, veľký štiepkovač za úhradu. Poštiepkovaný materiál môžete ďalej využiť v záhrade, alebo iným vhodným spôsobom.

Ďalšou možnosťou je konáre priviezť na voľné priestranstvo oproti vchodu do ŠA. Na toto vyhradené miesto konáre možno zvážať až do konca marca 2011. Žiadame občanov, aby na toto miesto nevozili iný materiál. Povolené sú len konáre zo stromov alebo kríčie bez koreňov.

Spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu je ZAKÁZANÉ. Každý, kto uprednostní spálenie konárov na voľnom priestranstve pred ich poštiepkovaním a použitím v komposte alebo v záhrade sa dopúšťa porušovania platných zákonov SR.

„Nemalým zaťažením pre životné prostredie a zdravie ľudí je aj pálenie BRO na verejných a súkromných pozemkoch a v domácnostiach. Hlavne v jesenných a jarných mesiacoch je celé Slovensko potiahnuté dymovými oblakmi. Tento dym je produktom nedokonalého spaľovania. Obsahuje škodlivé plyny, hlavne oxid uhoľnatý (CO) (je jedovatý, schopný viazať sa na krvné farbivo – hemoglobín a tým znemožniť prenos kyslíka krvou, čo môže viesť k uduseniu), uhľovodíky (plyny prispievajúce k fotochemickému smogu), dechtové látky (polyaromatické uhľovodíky obsiahnuté v dechtoch boliprvými látkami, u ktorých boli dokázané rakovinotvorné účinky) a v niektorých prípadoch aj jedny z najnebezpečnejších látok rakovinotvorné dioxíny.“
ZDROJ: Moňok, B.: Nespaľujme odpady v domácnosti, Spoločnosť priateľov Zeme, Košice, 2000

Značky:

Váš komentár