Koncom marca sme podali dve žiadosti o získanie dotácie

1. apríla 2017 20:410 komentárovZobrazené: 196 x
Koncom marca sme podali dve žiadosti o získanie dotácie

Koniec marca je tradične známy uzávierkami rôznych výziev na získanie dotácií a grantov.
Aj naša obec sa v zastúpení starostom obce zapojila do dvoch z nich.

1. Slovenský futbalový zväz – po dohode s Futbalovým klubom v Košeci a vzájomnej spolupráci pri samotnej príprave žiadosti sme podali žiadosť o dotáciu na výstavbu tribún a striedačiek na futbalovom ihrisku. Detaily žiadosti si môžete pozrieť v prílohe k článku.

2. Ministerstvo financií SR – tu bolo ťažké sa rozhodnúť, na čo konkrétne žiadať, nakoľko oblastí je možných viacero. V tomto roku sme sa zamerali na odstránenie problémov súvisiacich so strechou obecného úradu. Jej oprava je už nevyhnutná a dotácia by nám samozrejme veľmi pomohla. Detaily žiadosti nájdete v prílohe k článku.

Držme našim žiadostiam všetci palce.

Značky:

Váš komentár