Náhradný termín vývozu komunálneho odpadu

2. decembra 2010 07:481 komentárZobrazené: 48 x
Náhradný termín vývozu komunálneho odpadu

Spoločnosť vyvážajúca komunálny odpad sa ospravedlňuje tým občanom, ktorým nevyviezla v stredu nádoby. Ide zhruba o 40 domácností, ktorým bude odpad vyvezený V PIATOK /3.12.2010/.

Žiadame všetkých občanov, aby v zimnom období nedávali do smetnej nádoby materiál, ktorý môže spôsobiť zamrznutie odpadu v nádobách. V takom prípade nie je niekedy možné tento vysypať. Aj z tohto dôvodu sa následne ničia smetné nádoby, pretože zamestnanci musia nádoby oklepávať.

Ďakujeme za pochopenie.

Značky:

1 komentár

  • Ladislav Brtáň

    Pri vrecovom množstvovom zbere komunálneho odpadu odbudne aj takýto problém primrznutia odpadu ku nádobám, takže ďalšie plus pre množstvový zber.

Váš komentár