Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

7. marca 2011 07:410 komentárovZobrazené: 44 x
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Pri rozhodovaní čo s biologicky rozložiteľnými odpadmi v našich domácnostiach by sme sa mohli a mali riadiť odporúčaniami PRIATEĽOV ZEME. Tieto si môžete stiahnuť z linku tu: Príručka o nakladaní s BRO

V našej obci podporujeme najmä domáce a komunitné kompostovanie. Komunitné kompostovanie využívajú obyvatelia bývajúci v bytovej zástavbe. Majú k dispozícii kompostovacie silá, ktoré sú priebežne vyvážané. Obecné kompostoviská máme zriadené hlavne pre odpad zo zelene verejných priestranstiev. Robíme však aj službu zberu konárov z domácností, ktoré sa potom využijú dvojakým spôsobom. Jeden spôsob je energetické zhodnotenie v kotolni na biomasu a druhým spôsobom je použitie poštiepkovaného materiálu práve do obecných kompostovísk.

Domáce kompostovisko si môžete veľmi jednoducho zriadiť aj sami. Stačí nájsť vhodné miesto na svojom pozemku a následne môžete ušetriť napríklad aj z poplatku za vývoz komunálneho odpadu. V súčasnosti je to 20 % pre jedného člena domácnosti.

Obec poskytuje zdarma malý štiepkovač do priemeru konárov cca 4 cm. Väčšie konáre je možné štiepkovať väčším strojom, ktorý je pripojiteľný za traktor a za úhradu si ho môžete objednať na telefónnom čísle: 0918 323 245.

Využitím rôznych povolených spôsobov nakladania s BRO a kompostovaním šetríte životné prostredie, ale aj ovplyvňujete priamo výšku poplatkov, ktoré sa platia obci za vývoz a uloženie odpadu. Čím menej BRO odpadu ide na skládku, tým menšie poplatky môže obec za vývoz odpadu stanoviť. Nehovoriac o tom, že do zbernej nádoby na komunálny odpad BRO odpad zo záhrad nepatrí.

Myslíte si, že potrebujete vytvoriť aj iné možnosti v našej obci na nakladanie s BRO?

Neváhajte nás kontaktovať s Vašimi nápadmi a námetmi.

starosta(zavináč)koseca.sk
042/4468183
0918 461 201

Značky:

Váš komentár