Návrh Územného plánu obce Košeca

17. mája 2019 08:240 komentárovZobrazené: 1005 x
Návrh Územného plánu obce Košeca

Vec: Prerokovanie návrhu Územného plánu obce Košeca

Obec Košeca oznamuje, že v zmysle § 22 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení začína prerokovávať dňom 20. mája 2019 návrh  Územného plánu obce Košeca.

S návrhom Územného plánu obce Košeca sa môžete podrobne oboznámiť počnúc dňom 20. mája 2019 na Obecnom úrade obce Košeca počas celej doby jeho prerokovávania, do 21. júna 2019. Prerokovanie návrhu Územného plánu obce Košeca končí dňa 21. júna 2019.

Vaše pripomienky k návrhu Územného plánu obce Košeca zasielajte na adresu:

Obecný úrad Košeca

Hlavná 36/100

018 64 Košeca

Ak sa v stanovenej lehote k návrhu Územného plánu obce Košeca nevyjadríte, budeme predpokladať, že nemáte k nemu žiadne pripomienky. Pripomienky, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zohľadnené.

Obec Košeca ďalej oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce Košeca bude dňa 10. júna 2019 o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti na 1. poschodí Obecného úradu obce Košeca, Hlavná 36/100 Košeca.

                                                                                                                                     

Značky:

Váš komentár