Návrhy VZN na pripomienkovanie

26. novembra 2013 15:000 komentárovZobrazené: 49 x
Vlajka Košeca

Predkladáme návrhy Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013, VZN č. 2/2013 a návrh Dodatku č. 2 k VZN 5/2012.

Prílohy:

Značky:

Váš komentár