Odpis vodomerov

16. mája 2019 14:460 komentárovZobrazené: 135 x
Odpis vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť , prevádzka  vodovodov   Ilava  oznamuje odberateľom  vody v Košeci,  že od   17.5.2019  bude  prebiehať  odčitovanie  vodomerov. Prosíme majiteľov 

rodinných domov, aby umožnili pracovníkom vodární prístup k vodomerom . Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4465464 v pracovných dňoch od 6.00 hod.  do   14.00 hod.

Značky:

Váš komentár