OZNAM k podávaniu kandidátnych listín do volieb orgánov samosprávy

17. septembra 2014 09:570 komentárovZobrazené: 218 x
OZNAM k podávaniu kandidátnych listín do volieb orgánov samosprávy

V súlade s § 16 a § 21 zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí sa kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb,

t.j. najneskôr do 21.9.2014.

V súvislosti s tým Obecný úrad v Košeci zabezpečuje dňa 21.9.2014 službu pre odovzdávanie kandidátnych listín v budove obecného úradu od 13.00 h do 20.00 h.
Mimo tohto času je možné odovzdať kandidátne listiny v priebehu nedele po predchádzajúcom telefonickom dohovore na adrese:
Andrea Bušíková
Športovcov 95/20
018 64 Košeca

tel. kontakt: 0918 323 353

Andrea Bušíková – zapisovateľka MVK

Značky:

Váš komentár