Oznam o plánovanej odstávke elektrickej energie v Nozdroviciach

15. októbra 2014 08:440 komentárovZobrazené: 66 x
Oznam o plánovanej odstávke elektrickej energie v Nozdroviciach

Oznamujeme Vám, že dňa 22.10.2014, t.j. v stredu, bude v čase od 8:30 do 14:30 hod. prerušená distribúcia elektriny v celej miestnej časti Nozdrovice z dôvodu: Zaisťovania pracoviska.

* Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa ust.§ 31,odsek 2 pism.t), zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v spojení s ust. Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. bod. 11, Prílohy č. 2 Obchodných podmienok pre distribúciu a prístup do distribučnej sústavy a bod. 11 Prílohy č. 3 Obchodných podmienok pre rámcovú distribučnú zmluvu.

Značky:

Váš komentár