Oznam o voľnom nájomnom byte

9. októbra 2014 21:260 komentárovZobrazené: 333 x
Oznam o voľnom nájomnom byte

Oznamujeme záujemcom, že v nájomnej bytovke obce Košeca bude k 1.11.2014 uvoľnený 2-izbový byt nachádzajúci sa na 2 podlaží – v podkroví bytového domu.

Príjem záujemcu o byt a osôb, ktoré s ním budú byt obývať nesmie prekročiť 3-násobok životného minima. Výška príjmu sa preukazuje dokladmi, ktoré je potrebné doručiť so žiadosťou o pridelenie bytu:

–     Ročné zúčtovanie dane príp. potvrdenie daňového úradu o podaní daňového priznania za rok 2013

–     Potvrdenie o poberaní a výške príspevkov na deti a rodičovských príspevkov za rok 2013 (ak je relevantné)

–     Potvrdenie o poberaní sociálnych dávok či podpory v nezamestnanosti za rok 2013 (ak je relevantné)

Záujemcu o byt zároveň upozorňujeme, že pri podpise nájomnej zmluvy je potrebné uhradiť 6-mesačnú finančnú zábezpeku, ktorá je šesť násobkom výšky nájomného a príspevku do fondu údržby a opráv, čo je pre uvedený byt 925,20 €.

Mesačná výška nájomného v tomto byte je nasledovná:

Nájom:                  112,20 € (pevná časť)

Fond údržby a opráv:         42,00 € (pevná časť)

Správa domu:                  5,00 €/byt (pevná časť)

El. spol. priestorov a ČOV:     4,00 €/osoba (pohyblivá časť)

Studená voda:                2,50 €/osoba (pohyblivá časť)

V mesačnej výške nájmu nie je elektrická energia a plyn spotrebovaná priamo v byte. Tieto poplatky si pre bytovú jednotku platí každý nájomník sám.

V prípade záujmu je potrebné doručiť tlačivo žiadosti o pridelenie bytu vrátane jeho príloh.
Tlačivá nájdete na konci VZN na tomto odkaze: http://koseca.sk/download/samosprava/elektronicke-dokumenty/vzn/aktualne/VZN%20č.%201%202014%20o%20nájomných%20bytoch.pdf

Značky:

Váš komentár