Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

12. marca 2020 14:080 komentárovZobrazené: 162 x
Oznam Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a nevyhnutné prípady a prípady, ktoré neznesú odklad. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste na predkladanie podaní využívali podania elektronicky /e-mailom/ alebo poštou. Pre posúdenie naliehavosti kontaktujte stálu službu OO PZ.

V prípade odsúhlaseného vstupu do objektu občan musí mať nasadenú hygienickú rúšku, alebo respirátor a nesmie vykazovať známky akéhokoľvek ochorenia.

Stála služba OO PZ Ilava : 0961223755 

Značky:

Váš komentár